Trung Nghĩa – Bảo Ngọc

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: ĐInh Phương, Duc Lee, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Đường cong Intercon, Studio, Yên Retreat

Trung Nghĩa - Bảo Ngọc - 121313223 1512366998956166 270032174448770642 oTrung Nghĩa - Bảo Ngọc - 121426977 1512367082289491 8189573985242048961 oTrung Nghĩa - Bảo Ngọc - 121481814 1512367108956155 5999787034000864742 oTrung Nghĩa - Bảo Ngọc - 121735063 1512367015622831 8558990648013753048 oTrung Nghĩa - Bảo Ngọc - 121776601 1512367022289497 6329036750184964179 oTrung Nghĩa - Bảo Ngọc - 121807379 1512367072289492 2977192306034164226 oTrung Nghĩa - Bảo Ngọc - Trung Nghĩa Bảo Ngọc18.8Trung Nghĩa - Bảo Ngọc - Trung Nghĩa Bảo Ngọc21.Untitled 1 copyTrung Nghĩa - Bảo Ngọc - Trung Nghĩa Bảo Ngọc13.3

Trung Nghĩa - Bảo Ngọc - Trung Nghĩa Bảo Ngọc14.4

Trung Nghĩa - Bảo Ngọc - Trung Nghĩa Bảo Ngọc17.7

Trung Nghĩa - Bảo Ngọc - Trung Nghĩa Bảo Ngọc16.6

Trung Nghĩa - Bảo Ngọc - Trung Nghĩa Bảo Ngọc24.bia

Trung Nghĩa - Bảo Ngọc - Trung Nghĩa Bảo Ngọc20.DL 3

Trung Nghĩa - Bảo Ngọc - Trung Nghĩa Bảo Ngọc12.2

Trung Nghĩa - Bảo Ngọc - Trung Nghĩa Bảo Ngọc02.10

Trung Nghĩa - Bảo Ngọc - Trung Nghĩa Bảo Ngọc03.11

Trung Nghĩa - Bảo Ngọc - Trung Nghĩa Bảo Ngọc04.12

Trung Nghĩa - Bảo Ngọc - Trung Nghĩa Bảo Ngọc05.13

Trung Nghĩa - Bảo Ngọc - Trung Nghĩa Bảo Ngọc06.14

Trung Nghĩa - Bảo Ngọc - Trung Nghĩa Bảo Ngọc07.15Trung Nghĩa - Bảo Ngọc - Trung Nghĩa Bảo Ngọc08.16Trung Nghĩa - Bảo Ngọc - Trung Nghĩa Bảo Ngọc09.17

Trung Nghĩa - Bảo Ngọc - Trung Nghĩa Bảo Ngọc10.18

Trung Nghĩa - Bảo Ngọc - Trung Nghĩa Bảo Ngọc11.19

Bài sau
Ảnh cưới đẹp với Bầy dê
Bài trước
Văn Thuyết – Phương Ny

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu