Trung Lân – Thương Thương

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Duc Lee, Thuý Artist, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Đà Nẵng, Hội An

Trung Lân - Thương Thương - Trung Lan Thuong Thuong21.

Trung Lân - Thương Thương - Trung Lan Thuong Thuong24.

Trung Lân - Thương Thương - Trung Lan Thuong Thuong22.

Trung Lân - Thương Thương - Trung Lan Thuong Thuong23.

Trung Lân - Thương Thương - Trung Lan Thuong Thuong25.

Trung Lân - Thương Thương - Trung Lan Thuong Thuong26.

Trung Lân - Thương Thương - Trung Lan Thuong Thuong20.

Trung Lân - Thương Thương - Trung Lan Thuong Thuong19.

Trung Lân - Thương Thương - Trung Lan Thuong Thuong16.

Trung Lân - Thương Thương - Trung Lan Thuong Thuong12.

Trung Lân - Thương Thương - Trung Lan Thuong Thuong18.

Trung Lân - Thương Thương - Trung Lan Thuong Thuong09.

Trung Lân - Thương Thương - Trung Lan Thuong Thuong06.

Trung Lân - Thương Thương - Trung Lan Thuong Thuong05.

Trung Lân - Thương Thương - Trung Lan Thuong Thuong04.

Trung Lân - Thương Thương - Trung Lan Thuong Thuong03.

Trung Lân - Thương Thương - Trung Lan Thuong Thuong02.

Trung Lân - Thương Thương - Trung Lan Thuong Thuong01.

Trung Lân - Thương Thương - Trung Lan Thuong Thuong30.

Trung Lân - Thương Thương - Trung Lan Thuong Thuong28.

Trung Lân - Thương Thương - Trung Lan Thuong Thuong27.

Trung Lân - Thương Thương - Trung Lan Thuong Thuong15.

Trung Lân - Thương Thương - Trung Lan Thuong Thuong14.

Trung Lân - Thương Thương - Trung Lan Thuong Thuong13.

Trung Lân - Thương Thương - Trung Lan Thuong Thuong11.

Trung Lân - Thương Thương - Trung Lan Thuong Thuong10.

Bài sau
Khương – Hiền
Bài trước
Hoàng Huy – Thu Hương

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu