Trung Hiếu – Thu Phương

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Đà Nẵng, Đèo Hải Vân, Lăng Cô

Trung Hiếu - Thu Phương - Trung Hieu Thu Phuong10

Trung Hiếu - Thu Phương - Trung Hieu Thu Phuong14

Trung Hiếu - Thu Phương - Trung Hieu Thu Phuong09

Trung Hiếu - Thu Phương - Trung Hieu Thu Phuong16

Trung Hiếu - Thu Phương - Trung Hieu Thu Phuong18

Trung Hiếu - Thu Phương - Trung Hieu Thu Phuong04

Trung Hiếu - Thu Phương - Trung Hieu Thu Phuong15

Trung Hiếu - Thu Phương - Trung Hieu Thu Phuong06

Trung Hiếu - Thu Phương - Trung Hieu Thu Phuong07

Trung Hiếu - Thu Phương - Trung Hieu Thu Phuong13

Trung Hiếu - Thu Phương - Trung Hieu Thu Phuong08

Trung Hiếu - Thu Phương - Trung Hieu Thu Phuong03

Trung Hiếu - Thu Phương - Trung Hieu Thu Phuong01

Trung Hiếu - Thu Phương - Trung Hieu Thu Phuong02

Trung Hiếu - Thu Phương - Trung Hieu Thu Phuong17

Trung Hiếu - Thu Phương - Trung Hieu Thu Phuong11

Trung Hiếu - Thu Phương - Trung Hieu Thu Phuong12ng Hiếu

Bài sau
Tòng Hưng – Lan Anh
Bài trước
Đức Huy – Hải Yến

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu