Trung Hiếu – Bảo Ngọc

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: ĐInh Phương, Phương Lâm Nguyễn, Tio Lê
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Biển, Đà Nẵng, Hội An

Trung Hiếu - Bảo Ngọc - trung hieu bao ngoc
Trung Hiếu - Bảo Ngọc - trung hieu bao ngoc 2
Trung Hiếu - Bảo Ngọc - trung hieu bao ngoc 3
Trung Hiếu - Bảo Ngọc - trung hieu bao ngoc 4
Trung Hiếu - Bảo Ngọc - trung hieu bao ngoc 5
Trung Hiếu - Bảo Ngọc - trung hieu bao ngoc 6
Trung Hiếu - Bảo Ngọc - trung hieu bao ngoc 7
Trung Hiếu - Bảo Ngọc - trung hieu bao ngoc 8
Trung Hiếu - Bảo Ngọc - trung hieu bao ngoc 9
Trung Hiếu - Bảo Ngọc - trung hieu bao ngoc 10
Trung Hiếu - Bảo Ngọc - trung hieu bao ngoc 11
Trung Hiếu - Bảo Ngọc - trung hieu bao ngoc 12
Trung Hiếu - Bảo Ngọc - trung hieu bao ngoc 13
Trung Hiếu - Bảo Ngọc - trung hieu bao ngoc 14
Trung Hiếu - Bảo Ngọc - trung hieu bao ngoc 15
Trung Hiếu - Bảo Ngọc - trung hieu bao ngoc 16
Trung Hiếu - Bảo Ngọc - trung hieu bao ngoc 17
Trung Hiếu - Bảo Ngọc - trung hieu bao ngoc 18
Trung Hiếu - Bảo Ngọc - trung hieu bao ngoc 19
Trung Hiếu - Bảo Ngọc - trung hieu bao ngoc 20

Bài sau
Phúc Hạnh – Nguyễn Thuỷ
Bài trước
Đức Tín – Huyền Thoại

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu