Trí Phong – Kim Yến

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Na Huỳnh, Quốc Phạm, Tio Lê
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Biển, Đèo Hải Vân, Hội An, Lăng Cô

Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 2
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 3
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 4
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 5
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 6
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 7
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 8
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 9
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 10
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 11
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 12
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 13
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 14
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 15
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 16
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 17
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 18
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 19
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 20
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 21
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 22
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 23
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 24
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 25
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 26
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 27
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 28
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 29

Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 30
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 31
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 32
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 33
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 34
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 35
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 36
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 37
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 38
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 39
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 40
Trí Phong - Kim Yến - tri phong kim yen 41

Bài sau
Thiên Ân – Minh Tiền
Bài trước
Trí Lê – Minh Hương

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu