Trí Lê – Minh Hương

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hoàng Quốc Hội, Song Nữ, Thuý Artist
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Đà Nẵng, Hội An, Studio - Phim Trường

Trí Lê - Minh Hương - tri le minh huong
Trí Lê - Minh Hương - tri le minh huong 2
Trí Lê - Minh Hương - tri le minh huong 3
Trí Lê - Minh Hương - tri le minh huong 4
Trí Lê - Minh Hương - tri le minh huong 5
Trí Lê - Minh Hương - tri le minh huong 6
Trí Lê - Minh Hương - tri le minh huong 7
Trí Lê - Minh Hương - tri le minh huong 8
Trí Lê - Minh Hương - tri le minh huong 9
Trí Lê - Minh Hương - tri le minh huong 10
Trí Lê - Minh Hương - tri le minh huong 11
Trí Lê - Minh Hương - tri le minh huong 12
Trí Lê - Minh Hương - tri le minh huong 13
Trí Lê - Minh Hương - tri le minh huong 14
Trí Lê - Minh Hương - tri le minh huong 15
Trí Lê - Minh Hương - tri le minh huong 16
Trí Lê - Minh Hương - tri le minh huong 17
Trí Lê - Minh Hương - tri le minh huong 18
Trí Lê - Minh Hương - tri le minh huong 19

Bài sau
Trí Phong – Kim Yến
Bài trước
Myeong Jun – Kim Bomi

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu