Tiến Phương – Thu Huyền

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Thái Nhi, Thắng Nguyễn
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Bãi Đa, Hội An

Tiến Phương - Thu Huyền - tien phuong thu huyen 6

Tiến Phương - Thu Huyền - tien phuong thu huyen 7

Tiến Phương - Thu Huyền - tien phuong thu huyen 8

Tiến Phương - Thu Huyền - tien phuong thu huyen 10

Tiến Phương - Thu Huyền - tien phuong thu huyen 13

Tiến Phương - Thu Huyền - tien phuong thu huyen 12

Tiến Phương - Thu Huyền - tien phuong thu huyen 9

Tiến Phương - Thu Huyền - tien phuong thu huyen

Tiến Phương - Thu Huyền - tien phuong thu huyen 11

Tiến Phương - Thu Huyền - tien phuong thu huyen 15

Tiến Phương - Thu Huyền - tien phuong thu huyen 14

Tiến Phương - Thu Huyền - tien phuong thu huyen 19

Tiến Phương - Thu Huyền - tien phuong thu huyen 18

Tiến Phương - Thu Huyền - tien phuong thu huyen 17

Tiến Phương - Thu Huyền - tien phuong thu huyen 16

Tiến Phương - Thu Huyền - tien phuong thu huyen 20

Tiến Phương - Thu Huyền - tien phuong thu huyen 3

Tiến Phương - Thu Huyền - tien phuong thu huyen 2

Tiến Phương - Thu Huyền - tien phuong thu huyen 1

Tiến Phương - Thu Huyền - tien phuong thu huyen 5

Tiến Phương - Thu Huyền - tien phuong thu huyen 4

Bài sau
Tuấn – Châu
Bài trước
Đức Long – Hồng Ngọc

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu