Tiến Đạt – Thanh Hương

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hoàng Quốc Hội, Hoàng Vy
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Bãi Đa, Hội An

Tiến Đạt - Thanh Hương - Tien Dat Thanh Huong14.

Tiến Đạt - Thanh Hương - Tien Dat Thanh Huong15.

Tiến Đạt - Thanh Hương - Tien Dat Thanh Huong13.

Tiến Đạt - Thanh Hương - Tien Dat Thanh Huong12.

Tiến Đạt - Thanh Hương - Tien Dat Thanh Huong16.

Tiến Đạt - Thanh Hương - Tien Dat Thanh Huong19.

Tiến Đạt - Thanh Hương - Tien Dat Thanh Huong11.

Tiến Đạt - Thanh Hương - Tien Dat Thanh Huong08.

Tiến Đạt - Thanh Hương - Tien Dat Thanh Huong05.

Tiến Đạt - Thanh Hương - Tien Dat Thanh Huong04.

Tiến Đạt - Thanh Hương - Tien Dat Thanh Huong03.

Tiến Đạt - Thanh Hương - Tien Dat Thanh Huong20.

Tiến Đạt - Thanh Hương - Tien Dat Thanh Huong21.

Tiến Đạt - Thanh Hương - Tien Dat Thanh Huong22.

Tiến Đạt - Thanh Hương - Tien Dat Thanh Huong23.

Tiến Đạt - Thanh Hương - Tien Dat Thanh Huong24.

Tiến Đạt - Thanh Hương - Tien Dat Thanh Huong25.

Tiến Đạt - Thanh Hương - Tien Dat Thanh Huong26.

Tiến Đạt - Thanh Hương - Tien Dat Thanh Huong27.

Bài sau
Hồ Tỉnh – Bằng Giang
Bài trước
Minh Trí – Thuý Uyên

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu