Thúy Hằng – Quỳnh Tú

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Duc Lee, Hải, Quốc Phạm, Tio Lê
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Đại Nội Huế, Huế, Studio - Phim Trường

Thúy Hằng - Quỳnh Tú - 10.QU0 1114 copy 2

Thúy Hằng - Quỳnh Tú - 03.QU0 1031

Thúy Hằng - Quỳnh Tú - 01.QU0 0856

Thúy Hằng - Quỳnh Tú - 02.QU0 0932

Thúy Hằng - Quỳnh Tú - 09.QU0 1092

Thúy Hằng - Quỳnh Tú - 04.QU0 1056

Thúy Hằng - Quỳnh Tú - 05.QU0 1062

Thúy Hằng - Quỳnh Tú - 08.QU0 1082

Thúy Hằng - Quỳnh Tú - 06.QU0 1074

Thúy Hằng - Quỳnh Tú - 11.QU0 1252

Thúy Hằng - Quỳnh Tú - 1.11

Thúy Hằng - Quỳnh Tú - 2.12 1

Thúy Hằng - Quỳnh Tú - 3.13

Thúy Hằng - Quỳnh Tú - 4.16

Thúy Hằng - Quỳnh Tú - 5.17

Thúy Hằng - Quỳnh Tú - 6.19

Thúy Hằng - Quỳnh Tú - 7.21

Thúy Hằng - Quỳnh Tú - 8.22

Bài trước
Anh Khoa – Lương Huyền

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu