Thục Đoan – Yến Như

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Phì Phú, Quốc Phạm, Uyên Vy
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Studio - Phim Trường

Thục Đoan - Yến Như - 03.QU0 3435

Thục Đoan - Yến Như - 06.QU0 3742

Thục Đoan - Yến Như - 02.QU0 3374

Thục Đoan - Yến Như - 01.QU0 3325

Thục Đoan - Yến Như - 05.QU0 3696

Thục Đoan - Yến Như - 07.QU0 3935

Thục Đoan - Yến Như - 08.QU0 4160

Thục Đoan - Yến Như - 04.QU0 3674

Thục Đoan - Yến Như - 12.QU0 4376

Thục Đoan - Yến Như - 11.QU0 4322

Thục Đoan - Yến Như - 13.QU0 4416

Thục Đoan - Yến Như - 10.QU0 4250

Thục Đoan - Yến Như - 09.QU0 4216

Thục Đoan - Yến Như - 15.QU0 4641

Thục Đoan - Yến Như - 2.QU0 5009

Thục Đoan - Yến Như - 1.QU0 4982

Thục Đoan - Yến Như - 4.QU0 5066

Thục Đoan - Yến Như - 3.QU0 5027

Thục Đoan - Yến Như - 7.QU0 5165

Thục Đoan - Yến Như - 8.QU0 5186

Thục Đoan - Yến Như - 9.QU0 5205

Thục Đoan - Yến Như - 5.QU0 5117

Thục Đoan - Yến Như - 6.QU0 5142

Bài sau
Cô Dâu Hoài Thương
Bài trước
Sơn Đen – Huỳnh Chi

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu