Thiên Ân – Minh Tiền

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Da Nang Photography, Thịnh Trần, Thuý Artist
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Bãi Đa, Biển, Hồ Xanh

Thiên Ân - Minh Tiền - thien an minh tien
Thiên Ân - Minh Tiền - thien an minh tien 2
Thiên Ân - Minh Tiền - thien an minh tien 3
Thiên Ân - Minh Tiền - thien an minh tien 4
Thiên Ân - Minh Tiền - thien an minh tien 5
Thiên Ân - Minh Tiền - thien an minh tien 6
Thiên Ân - Minh Tiền - thien an minh tien 7
Thiên Ân - Minh Tiền - thien an minh tien 8
Thiên Ân - Minh Tiền - thien an minh tien 9
Thiên Ân - Minh Tiền - thien an minh tien 10
Thiên Ân - Minh Tiền - thien an minh tien 11
Thiên Ân - Minh Tiền - thien an minh tien 12
Thiên Ân - Minh Tiền - thien an minh tien 13
Thiên Ân - Minh Tiền - thien an minh tien 14
Thiên Ân - Minh Tiền - thien an minh tien 15
Thiên Ân - Minh Tiền - thien an minh tien 16
Thiên Ân - Minh Tiền - thien an minh tien 17
Thiên Ân - Minh Tiền - thien an minh tien 18
Thiên Ân - Minh Tiền - thien an minh tien 19
Thiên Ân - Minh Tiền - thien an minh tien 20
Thiên Ân - Minh Tiền - thien an minh tien 21
Thiên Ân - Minh Tiền - thien an minh tien 22
Thiên Ân - Minh Tiền - thien an minh tien 23

Bài sau
Tuấn Đạt – Mỹ Linh
Bài trước
Trí Phong – Kim Yến

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu