Thế Nguyễn – Hoài Phương

MAI WEDDING
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Đà Nẵng, Hội An

Thế Nguyễn - Hoài Phương - the nguyen hoai phuong
Thế Nguyễn - Hoài Phương - the nguyen hoai phuong 2
Thế Nguyễn - Hoài Phương - the nguyen hoai phuong 3
Thế Nguyễn - Hoài Phương - the nguyen hoai phuong 4

Thế Nguyễn - Hoài Phương - the nguyen hoai phuong 5
Thế Nguyễn - Hoài Phương - the nguyen hoai phuong 6
Thế Nguyễn - Hoài Phương - the nguyen hoai phuong 7
Thế Nguyễn - Hoài Phương - the nguyen hoai phuong 8

Thế Nguyễn - Hoài Phương - the nguyen hoai phuong 9
Thế Nguyễn - Hoài Phương - the nguyen hoai phuong 10

Thế Nguyễn - Hoài Phương - the nguyen hoai phuong 11
Thế Nguyễn - Hoài Phương - the nguyen hoai phuong 12

Thế Nguyễn - Hoài Phương - the nguyen hoai phuong 13
Thế Nguyễn - Hoài Phương - the nguyen hoai phuong 14
Thế Nguyễn - Hoài Phương - the nguyen hoai phuong 15
Thế Nguyễn - Hoài Phương - the nguyen hoai phuong 16

Bài sau
Thanh Tuấn – Oanh Nguyễn
Bài trước
Văn Thi – Mỹ Giang

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu