Thanh Tùng – Hà Giang

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Cường red, Thịnh Trần, Trang Hoàng
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Biển, Đường cong Intercon, Studio - Phim Trường

Thanh Tùng - Hà Giang - 05.5

Thanh Tùng - Hà Giang - 06.6

Thanh Tùng - Hà Giang - 07.7

Thanh Tùng - Hà Giang - 08.8

Thanh Tùng - Hà Giang - 02.2

Thanh Tùng - Hà Giang - 01.1 1

Thanh Tùng - Hà Giang - 03.3

Thanh Tùng - Hà Giang - 09.1

Thanh Tùng - Hà Giang - 10.2

Thanh Tùng - Hà Giang - 11.3

Thanh Tùng - Hà Giang - 12.4

Thanh Tùng - Hà Giang - 13.5

Thanh Tùng - Hà Giang - 14.6

Thanh Tùng - Hà Giang - 15.7

Thanh Tùng - Hà Giang - 16.8

Thanh Tùng - Hà Giang - 17.Untitled

Bài sau
Sơn Trà – Huyền Trân
Bài trước
Phước Nguyên – Thu Trà

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu