Thanh Tuấn – Thơ Nguyễn

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Khánh Nguyễn
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Biển, Bồ Câu, Cầu Tình Yêu

Thanh Tuấn - Thơ Nguyễn - thanh tuan tho nguyen 11

Thanh Tuấn - Thơ Nguyễn - thanh tuan tho nguyen 7

Thanh Tuấn - Thơ Nguyễn - thanh tuan tho nguyen 2

Thanh Tuấn - Thơ Nguyễn - thanh tuan tho nguyen 1

Thanh Tuấn - Thơ Nguyễn - thanh tuan tho nguyen 5

Thanh Tuấn - Thơ Nguyễn - thanh tuan tho nguyen 4

Thanh Tuấn - Thơ Nguyễn - thanh tuan tho nguyen 6

Thanh Tuấn - Thơ Nguyễn - thanh tuan tho nguyen 8

Thanh Tuấn - Thơ Nguyễn - thanh tuan tho nguyen 9

Thanh Tuấn - Thơ Nguyễn - thanh tuan tho nguyen 10

Thanh Tuấn - Thơ Nguyễn - thanh tuan tho nguyen 12

Bài sau
Danny – Phượng
Bài trước
Phóng sự ngày cưới: Ian Musphy – Vân Huỳnh

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu