Thanh Tuấn – Oanh Nguyễn

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: ĐInh Phương, Phương Lâm Nguyễn
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà

Thanh Tuấn - Oanh Nguyễn - thanh tuan oanh nguyen
Thanh Tuấn - Oanh Nguyễn - thanh tuan oanh nguyen 2
Thanh Tuấn - Oanh Nguyễn - thanh tuan oanh nguyen 3
Thanh Tuấn - Oanh Nguyễn - thanh tuan oanh nguyen 4
Thanh Tuấn - Oanh Nguyễn - thanh tuan oanh nguyen 5
 
Thanh Tuấn - Oanh Nguyễn - thanh tuan oanh nguyen 6
Thanh Tuấn - Oanh Nguyễn - thanh tuan oanh nguyen 7
Thanh Tuấn - Oanh Nguyễn - thanh tuan oanh nguyen 8
Thanh Tuấn - Oanh Nguyễn - thanh tuan oanh nguyen 9
Thanh Tuấn - Oanh Nguyễn - thanh tuan oanh nguyen 10
Thanh Tuấn - Oanh Nguyễn - thanh tuan oanh nguyen 11

Bài sau
Hà Việt Dũng – Hà Nhung ( Concept)
Bài trước
Thế Nguyễn – Hoài Phương

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu