Thanh Tú – Thanh Tâm

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Kim Huyền, Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Hội An

Thanh Tú - Thanh Tâm - thanh tu thanh tam 9

Thanh Tú - Thanh Tâm - thanh tu thanh tam 10

Thanh Tú - Thanh Tâm - thanh tu thanh tam 11

Thanh Tú - Thanh Tâm - thanh tu thanh tam 12

Thanh Tú - Thanh Tâm - thanh tu thanh tam 8

Thanh Tú - Thanh Tâm - thanh tu thanh tam 1

Thanh Tú - Thanh Tâm - thanh tu thanh tam 3

Thanh Tú - Thanh Tâm - thanh tu thanh tam 2

Thanh Tú - Thanh Tâm - thanh tu thanh tam 13

Thanh Tú - Thanh Tâm - thanh tu thanh tam 14

Thanh Tú - Thanh Tâm - thanh tu thanh tam 15

Thanh Tú - Thanh Tâm - thanh tu thanh tam 16

Thanh Tú - Thanh Tâm - thanh tu thanh tam 4

Thanh Tú - Thanh Tâm - thanh tu thanh tam 5

Thanh Tú - Thanh Tâm - thanh tu thanh tam 6

Thanh Tú - Thanh Tâm - thanh tu thanh tam 7

Bài sau
Khoa Nam – Tường Lam
Bài trước
Anh Hoàng – Nhật Linh

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu