Thanh Tú – Khánh Linh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Duc Lee, Thắng Nguyễn, Tio Lê
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Hội An, Studio - Phim Trường

Thanh Tú - Khánh Linh - Thanh Tu Khanh Linh43

Thanh Tú - Khánh Linh - Thanh Tu Khanh Linh02

Thanh Tú - Khánh Linh - Thanh Tu Khanh Linh42

Thanh Tú - Khánh Linh - Thanh Tu Khanh Linh29

Thanh Tú - Khánh Linh - Thanh Tu Khanh Linh01

Thanh Tú - Khánh Linh - Thanh Tu Khanh Linh11

Thanh Tú - Khánh Linh - Thanh Tu Khanh Linh09

Thanh Tú - Khánh Linh - Thanh Tu Khanh Linh05

Thanh Tú - Khánh Linh - Thanh Tu Khanh Linh14

Thanh Tú - Khánh Linh - Thanh Tu Khanh Linh12

Thanh Tú - Khánh Linh - Thanh Tu Khanh Linh01 1

Thanh Tú - Khánh Linh - Thanh Tu Khanh Linh02 1

Thanh Tú - Khánh Linh - Thanh Tu Khanh Linh08

Thanh Tú - Khánh Linh - Thanh Tu Khanh Linh09 1

Thanh Tú - Khánh Linh - Thanh Tu Khanh Linh10

Thanh Tú - Khánh Linh - Thanh Tu Khanh Linh11 1

Thanh Tú - Khánh Linh - Thanh Tu Khanh Linh12 1

Thanh Tú - Khánh Linh - Thanh Tu Khanh Linh13

Thanh Tú - Khánh Linh - Thanh Tu Khanh Linh14 1

Thanh Tú - Khánh Linh - Thanh Tu Khanh Linh15

Thanh Tú - Khánh Linh - Thanh Tu Khanh Linh16

Thanh Tú - Khánh Linh - Thanh Tu Khanh Linh17

Thanh Tú - Khánh Linh - Thanh Tu Khanh Linh07

Thanh Tú - Khánh Linh - Thanh Tu Khanh Linh19

Thanh Tú - Khánh Linh - Thanh Tu Khanh Linh18 1

Thanh Tú - Khánh Linh - Thanh Tu Khanh Linh03

Thanh Tú - Khánh Linh - Thanh Tu Khanh Linh04

Thanh Tú - Khánh Linh - Thanh Tu Khanh Linh05 1

Thanh Tú - Khánh Linh - Thanh Tu Khanh Linh06

Bài sau
Cô dâu Huyền Trang
Bài trước
Tất Thành – Lệ Hằng

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu