Thành Tâm – Thanh Hảo

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: ĐInh Phương, Khương Xoăn, Tân Trần
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Studio - Phim Trường

Thành Tâm - Thanh Hảo - 15.7

Thành Tâm - Thanh Hảo - 14.6

Thành Tâm - Thanh Hảo - 11.3

Thành Tâm - Thanh Hảo - 05.12

Thành Tâm - Thanh Hảo - 02.10

Thành Tâm - Thanh Hảo - 03.11

Thành Tâm - Thanh Hảo - 16.8

Thành Tâm - Thanh Hảo - 04.111

Thành Tâm - Thanh Hảo - 06.13

Thành Tâm - Thanh Hảo - 07.14

Thành Tâm - Thanh Hảo - 18.IMG 9460

Thành Tâm - Thanh Hảo - 17.IMG 9459

Thành Tâm - Thanh Hảo - 08.15

Thành Tâm - Thanh Hảo - 09.16

Thành Tâm - Thanh Hảo - 13.5

Thành Tâm - Thanh Hảo - 12.4

Thành Tâm - Thanh Hảo - 10.2

Thành Tâm - Thanh Hảo - 01.1

Bài sau
Đình Quý – Thuỷ Triều
Bài trước
Tấn Phúc – Bảo Hà

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu