Thanh Sơn – Diễm My

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: ĐInh Phương, Khương Xoăn, Thịnh Trần
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Studio - Phim Trường

Thanh Sơn - Diễm My - 09.T T 7786x

Thanh Sơn - Diễm My - 10.T T 7789

Thanh Sơn - Diễm My - 12.T T 7833

Thanh Sơn - Diễm My - 07.T T 7753x

Thanh Sơn - Diễm My - 05.T T 7736

Thanh Sơn - Diễm My - 04.T T 7664xx

Thanh Sơn - Diễm My - 03.T T 7646

Thanh Sơn - Diễm My - 02.T T 7636x

Thanh Sơn - Diễm My - 06.T T 7215

Thanh Sơn - Diễm My - 02.T T 7048

Thanh Sơn - Diễm My - 07.T T 7228

Thanh Sơn - Diễm My - 05.T T 7198

Thanh Sơn - Diễm My - 04.T T 7153

Thanh Sơn - Diễm My - 01.T T 6993

Thanh Sơn - Diễm My - 08.T T 7249

Thanh Sơn - Diễm My - 10....02.T T 7891

Thanh Sơn - Diễm My - 12....04.T T 7980 1

Thanh Sơn - Diễm My - 18....10.aaa

Thanh Sơn - Diễm My - 09....01.T T 7877 1

Thanh Sơn - Diễm My - 13....05.T T 7997 1

Thanh Sơn - Diễm My - 14....06.T T 8015 1

Thanh Sơn - Diễm My - 17....09.T T 8058 1

Bài sau
Minh Thành – Thuỳ Trang
Bài trước
Trường An – Kim Chung

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu