Thành Phước – Thuỳ Dung

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Thịnh Trần, Trương Quỳnh Trang, Uyên Vy
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Biển, Đà Nẵng, Hội An

Thành Phước - Thuỳ Dung - thanh phuoc thuy dung 14

Thành Phước - Thuỳ Dung - thanh phuoc thuy dung 13

Thành Phước - Thuỳ Dung - thanh phuoc thuy dung 12

Thành Phước - Thuỳ Dung - thanh phuoc thuy dung 15

Thành Phước - Thuỳ Dung - thanh phuoc thuy dung 5

Thành Phước - Thuỳ Dung - thanh phuoc thuy dung 16

Thành Phước - Thuỳ Dung - thanh phuoc thuy dung 9

Thành Phước - Thuỳ Dung - thanh phuoc thuy dung 4

Thành Phước - Thuỳ Dung - thanh phuoc thuy dung 10

Thành Phước - Thuỳ Dung - thanh phuoc thuy dung 11

Thành Phước - Thuỳ Dung - thanh phuoc thuy dung 3

Thành Phước - Thuỳ Dung - thanh phuoc thuy dung 8

Thành Phước - Thuỳ Dung - thanh phuoc thuy dung 7

Thành Phước - Thuỳ Dung - thanh phuoc thuy dung 2

Thành Phước - Thuỳ Dung - thanh phuoc thuy dung 6

Thành Phước - Thuỳ Dung - thanh phuoc thuy dung

Thành Phước - Thuỳ Dung - thanh phuoc thuy dung 1

Bài sau
Hoàng Thái – Kim Thoa
Bài trước
Phú Vĩ – Ngọc Ánh

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu