Thành Nhân – Hồng Ngân

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Thái Nhi
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Đà Nẵng, Hội An

Thành Nhân - Hồng Ngân - thanh nhan hong ngan
Thành Nhân - Hồng Ngân - thanh nhan hong ngan 2
Thành Nhân - Hồng Ngân - thanh nhan hong ngan 3
Thành Nhân - Hồng Ngân - thanh nhan hong ngan 4
Thành Nhân - Hồng Ngân - thanh nhan hong ngan 5
Thành Nhân - Hồng Ngân - thanh nhan hong ngan 6
Thành Nhân - Hồng Ngân - thanh nhan hong ngan 7
Thành Nhân - Hồng Ngân - thanh nhan hong ngan 8
Thành Nhân - Hồng Ngân - thanh nhan hong ngan 9
Thành Nhân - Hồng Ngân - thanh nhan hong ngan 10
Thành Nhân - Hồng Ngân - thanh nhan hong ngan 11
Thành Nhân - Hồng Ngân - thanh nhan hong ngan 12
Thành Nhân - Hồng Ngân - thanh nhan hong ngan 13
Thành Nhân - Hồng Ngân - thanh nhan hong ngan 14
Thành Nhân - Hồng Ngân - thanh nhan hong ngan 15
Thành Nhân - Hồng Ngân - thanh nhan hong ngan 16

Bài sau
Chang Lu – Quý Phương
Bài trước
Đắc Trung – Nhật Linh

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu