Thanh Nguyên – Ngọc Mai

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Đinh Lê, Quốc Phạm, Song Nữ
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Hội An, Resort

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 2 1

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 1 1

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 4 1

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 3 1

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 5 1

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 6 1

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 7 1

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 8 1

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 9 1

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 10 1

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 12 1

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 11 1

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 13 1

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 14 1

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 15 1

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - Thanh Nguyen10.8

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - Thanh Nguyen09.7

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - Thanh Nguyen08.6

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - Thanh Nguyen03.11

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - Thanh Nguyen11.9

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - Thanh Nguyen07.5

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - Thanh Nguyen06.4

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - Thanh Nguyen05.3

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - Thanh Nguyen01.1

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - Thanh Nguyen04.2

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 32

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 31

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 29

 

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - Thanh Nguyen02.10

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 30

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 28

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 16 1

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 17 1

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 18 1

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 19

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 20

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 21

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 22

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 23

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 24

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 25

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 26

Thanh Nguyên - Ngọc Mai - 27

Bài sau
Tấn Linh – Tường Vân
Bài trước
Lee Munik – Luyến

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Menu