Thắng Nguyễn – Thạch Đình

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Song Nữ
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Biển, Hội An

Thắng Nguyễn - Thạch Đình - thang nguyen thach dinh 12

Thắng Nguyễn - Thạch Đình - thang nguyen thach dinh 11

Thắng Nguyễn - Thạch Đình - thang nguyen thach dinh 14

Thắng Nguyễn - Thạch Đình - thang nguyen thach dinh 15

Thắng Nguyễn - Thạch Đình - thang nguyen thach dinh 10

Thắng Nguyễn - Thạch Đình - thang nguyen thach dinh 9

Thắng Nguyễn - Thạch Đình - thang nguyen thach dinh 13

Thắng Nguyễn - Thạch Đình - thang nguyen thach dinh

Thắng Nguyễn - Thạch Đình - thang nguyen thach dinh 1

Thắng Nguyễn - Thạch Đình - thang nguyen thach dinh 16

Thắng Nguyễn - Thạch Đình - thang nguyen thach dinh 8

Thắng Nguyễn - Thạch Đình - thang nguyen thach dinh 7

Thắng Nguyễn - Thạch Đình - thang nguyen thach dinh 6

Thắng Nguyễn - Thạch Đình - thang nguyen thach dinh 5

Thắng Nguyễn - Thạch Đình - thang nguyen thach dinh 2

Thắng Nguyễn - Thạch Đình - thang nguyen thach dinh 3

Thắng Nguyễn - Thạch Đình - thang nguyen thach dinh 4

Bài sau
Minh Khánh – Ngọc Quỳnh
Bài trước
Hoàng Dũ – Thu Trần

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu