Tất Thành – Lệ Hằng

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: ĐInh Phương, Duc Lee, Hiếu Jose
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Biển, Studio - Phim Trường

Tất Thành - Lệ Hằng - tat thanh le hang 2

Tất Thành - Lệ Hằng - tat thanh le hang 16

Tất Thành - Lệ Hằng - tat thanh le hang

Tất Thành - Lệ Hằng - tat thanh le hang 12

Tất Thành - Lệ Hằng - tat thanh le hang 15

Tất Thành - Lệ Hằng - tat thanh le hang 14

Tất Thành - Lệ Hằng - tat thanh le hang 13

Tất Thành - Lệ Hằng - tat thanh le hang 11

Tất Thành - Lệ Hằng - tat thanh le hang 10

Tất Thành - Lệ Hằng - tat thanh le hang 9

Tất Thành - Lệ Hằng - tat thanh le hang 8

Tất Thành - Lệ Hằng - tat thanh le hang 7

Tất Thành - Lệ Hằng - tat thanh le hang 6

Tất Thành - Lệ Hằng - tat thanh le hang 5

Tất Thành - Lệ Hằng - tat thanh le hang 4

Tất Thành - Lệ Hằng - tat thanh le hang 3

Tất Thành - Lệ Hằng - tat thanh le hang 22

Tất Thành - Lệ Hằng - tat thanh le hang 23

Tất Thành - Lệ Hằng - tat thanh le hang 24

Tất Thành - Lệ Hằng - tat thanh le hang 17

Tất Thành - Lệ Hằng - tat thanh le hang 1

Tất Thành - Lệ Hằng - tat thanh le hang 18

Tất Thành - Lệ Hằng - tat thanh le hang 19

Tất Thành - Lệ Hằng - tat thanh le hang 20

Tất Thành - Lệ Hằng - tat thanh le hang 21

Bài sau
Thanh Tú – Khánh Linh
Bài trước
Đăng Khuê – Tuyết Nhung

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu