Tấn Lực – Thanh Thuỷ

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hoàng Vy, Phương Lâm Nguyễn
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Biển, Hội An

Tấn Lực - Thanh Thuỷ - tan luc thanh thuy
Tấn Lực - Thanh Thuỷ - tan luc thanh thuy 2
Tấn Lực - Thanh Thuỷ - tan luc thanh thuy 3
Tấn Lực - Thanh Thuỷ - tan luc thanh thuy 4
Tấn Lực - Thanh Thuỷ - tan luc thanh thuy 5
Tấn Lực - Thanh Thuỷ - tan luc thanh thuy 6
Tấn Lực - Thanh Thuỷ - tan luc thanh thuy 7
Tấn Lực - Thanh Thuỷ - tan luc thanh thuy 8
Tấn Lực - Thanh Thuỷ - tan luc thanh thuy 9
Tấn Lực - Thanh Thuỷ - tan luc thanh thuy 10
Tấn Lực - Thanh Thuỷ - tan luc thanh thuy 11
Tấn Lực - Thanh Thuỷ - tan luc thanh thuy 12
Tấn Lực - Thanh Thuỷ - tan luc thanh thuy 13
Tấn Lực - Thanh Thuỷ - tan luc thanh thuy 14
Tấn Lực - Thanh Thuỷ - tan luc thanh thuy 15
Tấn Lực - Thanh Thuỷ - tan luc thanh thuy 16
Tấn Lực - Thanh Thuỷ - tan luc thanh thuy 17
Tấn Lực - Thanh Thuỷ - tan luc thanh thuy 18
Tấn Lực - Thanh Thuỷ - tan luc thanh thuy 19
Tấn Lực - Thanh Thuỷ - tan luc thanh thuy 20
Tấn Lực - Thanh Thuỷ - tan luc thanh thuy 21
Tấn Lực - Thanh Thuỷ - tan luc thanh thuy 22
Tấn Lực - Thanh Thuỷ - tan luc thanh thuy 23
Tấn Lực - Thanh Thuỷ - tan luc thanh thuy 24
Tấn Lực - Thanh Thuỷ - tan luc thanh thuy 25
Tấn Lực - Thanh Thuỷ - tan luc thanh thuy 26
Tấn Lực - Thanh Thuỷ - tan luc thanh thuy 27
Tấn Lực - Thanh Thuỷ - tan luc thanh thuy 28
Tấn Lực - Thanh Thuỷ - tan luc thanh thuy 29
Tấn Lực - Thanh Thuỷ - tan luc thanh thuy 30

Bài sau
Thanh Tùng – Khánh Vân
Bài trước
Hình cưới đẹp Lý Sơn

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu