Tấn Hưng – Thị Quý

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Linh Bo, Thịnh Trần
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Huế

Tấn Hưng - Thị Quý - tan hung thi quy
Tấn Hưng - Thị Quý - tan hung thi quy 2
Tấn Hưng - Thị Quý - tan hung thi quy 3
Tấn Hưng - Thị Quý - tan hung thi quy 4
Tấn Hưng - Thị Quý - tan hung thi quy 5
Tấn Hưng - Thị Quý - tan hung thi quy 6
Tấn Hưng - Thị Quý - tan hung thi quy 7
Tấn Hưng - Thị Quý - tan hung thi quy 8
Tấn Hưng - Thị Quý - tan hung thi quy 9
Tấn Hưng - Thị Quý - tan hung thi quy 10
Tấn Hưng - Thị Quý - tan hung thi quy 11
Tấn Hưng - Thị Quý - tan hung thi quy 12
Tấn Hưng - Thị Quý - tan hung thi quy 13
Tấn Hưng - Thị Quý - tan hung thi quy 14
Tấn Hưng - Thị Quý - tan hung thi quy 15
Tấn Hưng - Thị Quý - tan hung thi quy 16
Tấn Hưng - Thị Quý - tan hung thi quy 17
Tấn Hưng - Thị Quý - tan hung thi quy 18

Bài sau
VinSen – Erna
Bài trước
Đinh Thuật – Minh Tâm

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu