Sơn Trà – Huyền Trân

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Đinh Lê, Phì Phú, Thịnh Trần
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Ngũ Hành Sơn, Studio - Phim Trường

Sơn Trà - Huyền Trân - 13.5 1

Sơn Trà - Huyền Trân - 01.1 2

Sơn Trà - Huyền Trân - 12.4 1

Sơn Trà - Huyền Trân - 15.7 1

Sơn Trà - Huyền Trân - 11.2

Sơn Trà - Huyền Trân - 14.6 1

Sơn Trà - Huyền Trân - 17.9

Sơn Trà - Huyền Trân - 16.8 1

Sơn Trà - Huyền Trân - 03.11

Sơn Trà - Huyền Trân - 05.13

Sơn Trà - Huyền Trân - 04.12

Sơn Trà - Huyền Trân - 02.10

Sơn Trà - Huyền Trân - 07.15

Sơn Trà - Huyền Trân - 08.16

Sơn Trà - Huyền Trân - 06.14

Sơn Trà - Huyền Trân - 10.18

Bài sau
Quang Hiếu – Thuỷ Thuỷ
Bài trước
Thanh Tùng – Hà Giang

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu