Sơn Đen – Huỳnh Chi

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Lanh, Trần Hiếu, Trang Hoàng
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Biển, Công viên châu Á

Sơn Đen - Huỳnh Chi - 157742524 1627631490763049 1146023015326468356 o

Sơn Đen - Huỳnh Chi - 158271881 1627631677429697 1035374988143773267 o

Sơn Đen - Huỳnh Chi - 159170067 1627631874096344 1811826998406401689 o

Sơn Đen - Huỳnh Chi - 159405925 1627631407429724 4717472507624380675 o

Sơn Đen - Huỳnh Chi - 159644899 1627631900763008 5892585731644376890 o

Sơn Đen - Huỳnh Chi - 1.T HI0589

Sơn Đen - Huỳnh Chi - 2.T HI0698

Sơn Đen - Huỳnh Chi - 3.T HI0712

Sơn Đen - Huỳnh Chi - 1.1 7

Sơn Đen - Huỳnh Chi - 2.2 5

Sơn Đen - Huỳnh Chi - 3.3 5

Sơn Đen - Huỳnh Chi - 4.4 6

Sơn Đen - Huỳnh Chi - 5.5 6

Sơn Đen - Huỳnh Chi - 1.1

Sơn Đen - Huỳnh Chi - 2.2

Sơn Đen - Huỳnh Chi - 6.6

Sơn Đen - Huỳnh Chi - 5.5

Sơn Đen - Huỳnh Chi - 4.4

Sơn Đen - Huỳnh Chi - 3.3

Bài sau
Thục Đoan – Yến Như
Bài trước
Hinh Nguyễn – Ly Nguyễn

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu