Rickie Luân Nguyễn – Hoàng Linh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Tio Lê
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Đà Nẵng, Hồ Xanh, Hội An

Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh
Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 2
Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 3
Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 4
Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 5
Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 6
Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 7
Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 8
Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 9
Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 10
Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 11
Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 12
Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 13
Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 14
Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 15
Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 16
Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 17
Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 18
Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 19
Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 20
Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 21
Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 22
Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 23
Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 24
Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 25
Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 26
Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 27

Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 28
Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 29
Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 30

Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 31
Rickie Luân Nguyễn - Hoàng Linh - rickie luan nguyen hoang linh 32

Bài sau
Phước Khoả – Ngọc My
Bài trước
Đình Khôi – Mỹ Linh

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu