Quzhongzhi- Xue Yinan

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Lê Nam, Na Huỳnh
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Bãi Đa

Quzhongzhi- Xue Yinan - quzhongzhi xue yinan

Quzhongzhi- Xue Yinan - quzhongzhi xue yinan 3

Quzhongzhi- Xue Yinan - quzhongzhi xue yinan 2

Quzhongzhi- Xue Yinan - quzhongzhi xue yinan 12

Quzhongzhi- Xue Yinan - quzhongzhi xue yinan 14

Quzhongzhi- Xue Yinan - quzhongzhi xue yinan 11

Quzhongzhi- Xue Yinan - quzhongzhi xue yinan 15

Quzhongzhi- Xue Yinan - quzhongzhi xue yinan 13

Quzhongzhi- Xue Yinan - quzhongzhi xue yinan 9

Quzhongzhi- Xue Yinan - quzhongzhi xue yinan 10

Quzhongzhi- Xue Yinan - quzhongzhi xue yinan 8

Quzhongzhi- Xue Yinan - quzhongzhi xue yinan 5

Quzhongzhi- Xue Yinan - quzhongzhi xue yinan 4

Quzhongzhi- Xue Yinan - quzhongzhi xue yinan 7

Quzhongzhi- Xue Yinan - quzhongzhi xue yinan 6

Bài sau
Hà Việt Dũng – Hà Nhung
Bài trước
Thành Nam – Thanh Tâm

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu