Quốc Vương – Thuý Hằng

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: ĐInh Phương
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Biển, Cầu Tình Yêu, Hội An

Quốc Vương - Thuý Hằng - quoc vuong thuy hang 1
Quốc Vương - Thuý Hằng - quoc vuong thuy hang
Quốc Vương - Thuý Hằng - quoc vuong thuy hang 2
Quốc Vương - Thuý Hằng - quoc vuong thuy hang 3
Quốc Vương - Thuý Hằng - quoc vuong thuy hang 4
Quốc Vương - Thuý Hằng - quoc vuong thuy hang 5
Quốc Vương - Thuý Hằng - quoc vuong thuy hang 6
Quốc Vương - Thuý Hằng - quoc vuong thuy hang 7
Quốc Vương - Thuý Hằng - quoc vuong thuy hang 8
Quốc Vương - Thuý Hằng - quoc vuong thuy hang 9
Quốc Vương - Thuý Hằng - quoc vuong thuy hang 10
Quốc Vương - Thuý Hằng - quoc vuong thuy hang 11
Quốc Vương - Thuý Hằng - quoc vuong thuy hang 12
Quốc Vương - Thuý Hằng - quoc vuong thuy hang 13
Quốc Vương - Thuý Hằng - quoc vuong thuy hang 14
Quốc Vương - Thuý Hằng - quoc vuong thuy hang 15
Quốc Vương - Thuý Hằng - quoc vuong thuy hang 16
Quốc Vương - Thuý Hằng - quoc vuong thuy hang 17
Quốc Vương - Thuý Hằng - quoc vuong thuy hang 18
Quốc Vương - Thuý Hằng - quoc vuong thuy hang 19
Quốc Vương - Thuý Hằng - quoc vuong thuy hang 20
Quốc Vương - Thuý Hằng - quoc vuong thuy hang 21
Quốc Vương - Thuý Hằng - quoc vuong thuy hang 22

Bài sau
Trọng Nghĩa – Hồ Đường
Bài trước
Danny – Phượng

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu