Quốc Trung – Thanh Nhàn

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Linh Bo, Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Cung An Định, Huế, Khách sạn Indochine, Lăng Cô, Studio

Quốc Trung - Thanh Nhàn - 3.QU0 4715x copy

Quốc Trung - Thanh Nhàn - 1.QU0 4705

Quốc Trung - Thanh Nhàn - 7.QU0 4830

Quốc Trung - Thanh Nhàn - 6.QU0 4776 copy

Quốc Trung - Thanh Nhàn - 8.QU0 4913

Quốc Trung - Thanh Nhàn - 9.QU0 4947

Quốc Trung - Thanh Nhàn - 4.QU0 4754 copy

Quốc Trung - Thanh Nhàn - 13.HN 18

Quốc Trung - Thanh Nhàn - 09.8

Quốc Trung - Thanh Nhàn - 03.2

Quốc Trung - Thanh Nhàn - 12.HN 15

Quốc Trung - Thanh Nhàn - 01.1 2

Quốc Trung - Thanh Nhàn - 02.10 2

Quốc Trung - Thanh Nhàn - 04.3

Quốc Trung - Thanh Nhàn - 05.4

Quốc Trung - Thanh Nhàn - 10.9

Quốc Trung - Thanh Nhàn - 08.7

Quốc Trung - Thanh Nhàn - 07.6

Quốc Trung - Thanh Nhàn - 11.CR 22

Quốc Trung - Thanh Nhàn - 8....8.QU0 4259

Quốc Trung - Thanh Nhàn - 9....9.QU0 42711

Quốc Trung - Thanh Nhàn - 5....5.QU0 4181

Quốc Trung - Thanh Nhàn - 4....4.QU0 4151

Quốc Trung - Thanh Nhàn - 3....3.QU0 4088

Quốc Trung - Thanh Nhàn - 1....1.QU0 3987

Quốc Trung - Thanh Nhàn - 2....2.QU0 4049

Bài sau
Chí Thắng – Hương Lan
Bài trước
Văn Tài – Phương Linh

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu