Quốc Tĩnh – Thuỳ Linh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hoàng Vy, Khương Xoăn
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Cung An Định, Huế, Studio, trường Quốc học Huế

Quốc Tĩnh - Thuỳ Linh - Quốc Tĩnh Thuỳ Linh01

Quốc Tĩnh - Thuỳ Linh - Quốc Tĩnh Thuỳ Linh02

Quốc Tĩnh - Thuỳ Linh - Quốc Tĩnh Thuỳ Linh03

Quốc Tĩnh - Thuỳ Linh - Quốc Tĩnh Thuỳ Linh04

Quốc Tĩnh - Thuỳ Linh - Quốc Tĩnh Thuỳ Linh05

Quốc Tĩnh - Thuỳ Linh - Quốc Tĩnh Thuỳ Linh06

Quốc Tĩnh - Thuỳ Linh - Quốc Tĩnh Thuỳ Linh07

Quốc Tĩnh - Thuỳ Linh - Quốc Tĩnh Thuỳ Linh09

Quốc Tĩnh - Thuỳ Linh - Quốc Tĩnh Thuỳ Linh10

Quốc Tĩnh - Thuỳ Linh - Quốc Tĩnh Thuỳ Linh11

Quốc Tĩnh - Thuỳ Linh - Quốc Tĩnh Thuỳ Linh12

Quốc Tĩnh - Thuỳ Linh - Quốc Tĩnh Thuỳ Linh13

Quốc Tĩnh - Thuỳ Linh - Quốc Tĩnh Thuỳ Linh14

Bài sau
Hình cưới đẹp tại Đồi Thiên An
Bài trước
Hình cưới đẹp tại chợ Đông Ba

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu