Quốc Thắng – Quý Liên

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: ĐInh Phương, Thắng Nguyễn
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Huế

Quốc Thắng - Quý Liên - quoc thang quy lien 5

Quốc Thắng - Quý Liên - quoc thang quy lien

Quốc Thắng - Quý Liên - quoc thang quy lien 3

Quốc Thắng - Quý Liên - quoc thang quy lien 4

Quốc Thắng - Quý Liên - quoc thang quy lien 6

Quốc Thắng - Quý Liên - quoc thang quy lien 7

Quốc Thắng - Quý Liên - quoc thang quy lien 8

Quốc Thắng - Quý Liên - quoc thang quy lien 9

Quốc Thắng - Quý Liên - quoc thang quy lien 11

Quốc Thắng - Quý Liên - quoc thang quy lien 13

Quốc Thắng - Quý Liên - quoc thang quy lien 14

Quốc Thắng - Quý Liên - quoc thang quy lien 17

Quốc Thắng - Quý Liên - quoc thang quy lien 18

Quốc Thắng - Quý Liên - quoc thang quy lien 15

Quốc Thắng - Quý Liên - quoc thang quy lien 19

Quốc Thắng - Quý Liên - quoc thang quy lien 10

Quốc Thắng - Quý Liên - quoc thang quy lien 20

Bài sau
Minh Thành – Phượng Huyền
Bài trước
Hữu Vương – Lan Anh

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu