Quốc Minh – Kim Thanh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Linh Bo, Quang, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Cầu gỗ lim, Cầu Trường Tiền, Đại Nội Huế, Huế, Nhà thờ Phú Cam

Quốc Minh - Kim Thanh - 6 1

Quốc Minh - Kim Thanh - 12 1

Quốc Minh - Kim Thanh - 14 1

Quốc Minh - Kim Thanh - 13 1

Quốc Minh - Kim Thanh - 11 1

Quốc Minh - Kim Thanh - 10 1

Quốc Minh - Kim Thanh - 8 2

Quốc Minh - Kim Thanh - 7 2

Quốc Minh - Kim Thanh - 19

Quốc Minh - Kim Thanh - 1 1

Quốc Minh - Kim Thanh - 4 1

Quốc Minh - Kim Thanh - 2 1

Quốc Minh - Kim Thanh - 3 1

Quốc Minh - Kim Thanh - 9 2

Quốc Minh - Kim Thanh - 18

Quốc Minh - Kim Thanh - 5 1

Quốc Minh - Kim Thanh - 15 1

Quốc Minh - Kim Thanh - 16

Quốc Minh - Kim Thanh - 17

Bài sau
Vũ Bảo – Khánh Vi
Bài trước
Hình ảnh đẹp Gói chụp Gia đình

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu