Quốc Huy – Thuỳ Trang

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Song Nữ, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Studio - Phim Trường, Yên Retreat

Quốc Huy - Thuỳ Trang - Quoc Huy Thuy Trang07.

Quốc Huy - Thuỳ Trang - Quoc Huy Thuy Trang08.

Quốc Huy - Thuỳ Trang - Quoc Huy Thuy Trang06.

Quốc Huy - Thuỳ Trang - Quoc Huy Thuy Trang16.

Quốc Huy - Thuỳ Trang - Quoc Huy Thuy Trang01.

Quốc Huy - Thuỳ Trang - Quoc Huy Thuy Trang03.

Quốc Huy - Thuỳ Trang - Quoc Huy Thuy Trang04.

Quốc Huy - Thuỳ Trang - Quoc Huy Thuy Trang05.

Quốc Huy - Thuỳ Trang - Quoc Huy Thuy Trang10.

Quốc Huy - Thuỳ Trang - Quoc Huy Thuy Trang09.

Quốc Huy - Thuỳ Trang - Quoc Huy Thuy Trang02.

Quốc Huy - Thuỳ Trang - Quoc Huy Thuy Trang11.

Quốc Huy - Thuỳ Trang - Quoc Huy Thuy Trang12.

Quốc Huy - Thuỳ Trang - Quoc Huy Thuy Trang13.

Quốc Huy - Thuỳ Trang - Quoc Huy Thuy Trang14.

Quốc Huy - Thuỳ Trang - Quoc Huy Thuy Trang15.

Bài sau
Hoàng Huy – Thu Hương
Bài trước
Minh Tuấn – Hạ Vy

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu