Quốc Huy – LyLy

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Quốc Phạm, Thanh Huyền
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Studio - Phim Trường

Quốc Huy - LyLy - quoc huy lyly
Quốc Huy - LyLy - quoc huy lyly 2
Quốc Huy - LyLy - quoc huy lyly 3
Quốc Huy - LyLy - quoc huy lyly 4
Quốc Huy - LyLy - quoc huy lyly 5
Quốc Huy - LyLy - quoc huy lyly 6
Quốc Huy - LyLy - quoc huy lyly 7
Quốc Huy - LyLy - quoc huy lyly 8
Quốc Huy - LyLy - quoc huy lyly 9
Quốc Huy - LyLy - quoc huy lyly 10
Quốc Huy - LyLy - quoc huy lyly 11
Quốc Huy - LyLy - quoc huy lyly 12
Quốc Huy - LyLy - quoc huy lyly 13
Quốc Huy - LyLy - quoc huy lyly 14

Bài sau
Anh Duy – Thị Hoa
Bài trước
Văn Mạnh – Thuỳ Trâm

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu