Quang Thịnh – Thuỳ Trang

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Thắng Nguyễn, Thuý Artist
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Hồ Xanh, Phim trường

Quang Thịnh - Thuỳ Trang - quang thinh thuy trang
Quang Thịnh - Thuỳ Trang - quang thinh thuy trang 1
Quang Thịnh - Thuỳ Trang - quang thinh thuy trang 2
Quang Thịnh - Thuỳ Trang - quang thinh thuy trang 3
Quang Thịnh - Thuỳ Trang - quang thinh thuy trang 4
Quang Thịnh - Thuỳ Trang - quang thinh thuy trang 5
Quang Thịnh - Thuỳ Trang - quang thinh thuy trang 6
Quang Thịnh - Thuỳ Trang - quang thinh thuy trang 7
Quang Thịnh - Thuỳ Trang - quang thinh thuy trang 8
Quang Thịnh - Thuỳ Trang - quang thinh thuy trang 9
Quang Thịnh - Thuỳ Trang - quang thinh thuy trang 10
Quang Thịnh - Thuỳ Trang - quang thinh thuy trang 11
Quang Thịnh - Thuỳ Trang - quang thinh thuy trang 12
Quang Thịnh - Thuỳ Trang - quang thinh thuy trang 13
Quang Thịnh - Thuỳ Trang - quang thinh thuy trang 14
Quang Thịnh - Thuỳ Trang - quang thinh thuy trang 15
Quang Thịnh - Thuỳ Trang - quang thinh thuy trang 16
Quang Thịnh - Thuỳ Trang - quang thinh thuy trang 17
Quang Thịnh - Thuỳ Trang - quang thinh thuy trang 18

Bài sau
Trung Tuyên – Thu Hương
Bài trước
Hoàng Long – Mỹ Linh

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu