Pyay Khaing – Win Myint

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hoàng Vy, Noo Trần, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Bãi Đa, Hội An

Pyay Khaing - Win Myint - Pyay Khaning Win Myint30

Pyay Khaing - Win Myint - Pyay Khaning Win Myint03

Pyay Khaing - Win Myint - Pyay Khaning Win Myint14

Pyay Khaing - Win Myint - Pyay Khaning Win Myint24

Pyay Khaing - Win Myint - Pyay Khaning Win Myint25

Pyay Khaing - Win Myint - Pyay Khaning Win Myint26

Pyay Khaing - Win Myint - Pyay Khaning Win Myint28

Pyay Khaing - Win Myint - Pyay Khaning Win Myint29

Pyay Khaing - Win Myint - Pyay Khaning Win Myint27

Pyay Khaing - Win Myint - Pyay Khaning Win Myint02

Pyay Khaing - Win Myint - Pyay Khaning Win Myint04

Pyay Khaing - Win Myint - Pyay Khaning Win Myint05

Pyay Khaing - Win Myint - Pyay Khaning Win Myint06

Pyay Khaing - Win Myint - Pyay Khaning Win Myint07

Pyay Khaing - Win Myint - Pyay Khaning Win Myint13

Pyay Khaing - Win Myint - Pyay Khaning Win Myint12

Pyay Khaing - Win Myint - Pyay Khaning Win Myint11

Pyay Khaing - Win Myint - Pyay Khaning Win Myint10

Pyay Khaing - Win Myint - Pyay Khaning Win Myint09

Pyay Khaing - Win Myint - Pyay Khaning Win Myint08

Pyay Khaing - Win Myint - Pyay Khaning Win Myint15

Pyay Khaing - Win Myint - Pyay Khaning Win Myint16

Pyay Khaing - Win Myint - Pyay Khaning Win Myint17

Pyay Khaing - Win Myint - Pyay Khaning Win Myint18

Pyay Khaing - Win Myint - Pyay Khaning Win Myint19

Pyay Khaing - Win Myint - Pyay Khaning Win Myint20

Pyay Khaing - Win Myint - Pyay Khaning Win Myint21

Pyay Khaing - Win Myint - Pyay Khaning Win Myint22

Bài sau
Hoàng Anh – Tuyết Linh
Bài trước
Ngọc Toàn – Kiều Loan

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu