Phước Tài – Hồng Hà

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hoàng Quốc Hội, Thuý Phương
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bầy Dê, Hội An, Yên Retreat

Phước Tài - Hồng Hà - phuoc tai hong ha

Phước Tài - Hồng Hà - phuoc tai hong ha 11

Phước Tài - Hồng Hà - phuoc tai hong ha 1

Phước Tài - Hồng Hà - phuoc tai hong ha 2

Phước Tài - Hồng Hà - phuoc tai hong ha 25

Phước Tài - Hồng Hà - phuoc tai hong ha 20

Phước Tài - Hồng Hà - phuoc tai hong ha 19

Phước Tài - Hồng Hà - phuoc tai hong ha 3

Phước Tài - Hồng Hà - phuoc tai hong ha 4

Phước Tài - Hồng Hà - phuoc tai hong ha 24

Phước Tài - Hồng Hà - phuoc tai hong ha 23

Phước Tài - Hồng Hà - phuoc tai hong ha 22

Phước Tài - Hồng Hà - phuoc tai hong ha 21

Phước Tài - Hồng Hà - phuoc tai hong ha 6

Phước Tài - Hồng Hà - phuoc tai hong ha 5

Phước Tài - Hồng Hà - phuoc tai hong ha 12

Phước Tài - Hồng Hà - phuoc tai hong ha 13

Phước Tài - Hồng Hà - phuoc tai hong ha 7

Phước Tài - Hồng Hà - phuoc tai hong ha 8

Phước Tài - Hồng Hà - phuoc tai hong ha 9

Phước Tài - Hồng Hà - phuoc tai hong ha 10

Phước Tài - Hồng Hà - phuoc tai hong ha 15

Phước Tài - Hồng Hà - phuoc tai hong ha 14

Phước Tài - Hồng Hà - phuoc tai hong ha 16

Phước Tài - Hồng Hà - phuoc tai hong ha 17

Phước Tài - Hồng Hà - phuoc tai hong ha 18

Bài sau
Cẩm Hưng – Bửu Như
Bài trước
Trung Tuyên – Thu Hương

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu