Phước Nguyên – Thu Trà

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Duc Lee, Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Studio - Phim Trường

Phước Nguyên - Thu Trà - 13.QUO 1972

Phước Nguyên - Thu Trà - 10.QU0 6351

Phước Nguyên - Thu Trà - 04.QU0 5920

Phước Nguyên - Thu Trà - 06.QU0 5988

Phước Nguyên - Thu Trà - 11.QUO 1944

Phước Nguyên - Thu Trà - 09.QU0 6341

Phước Nguyên - Thu Trà - 08.QU0 6293

Phước Nguyên - Thu Trà - 07.QU0 6291

Phước Nguyên - Thu Trà - 05.QU0 5966

Phước Nguyên - Thu Trà - 03.QU0 5683

Phước Nguyên - Thu Trà - 02.QU0 5668

Bài sau
Thanh Tùng – Hà Giang
Bài trước
Cô Dâu Hoài Thương

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu