Phước Khoả – Ngọc My

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Da Nang Photography, Quốc Phạm, Thuý Artist
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Bãi Đa, Đà Nẵng, Resort

Phước Khoả - Ngọc My - phuoc khoa ngoc my 8

Phước Khoả - Ngọc My - phuoc khoa ngoc my 6

Phước Khoả - Ngọc My - phuoc khoa ngoc my 7

Phước Khoả - Ngọc My - phuoc khoa ngoc my 5

Phước Khoả - Ngọc My - phuoc khoa ngoc my 2

Phước Khoả - Ngọc My - phuoc khoa ngoc my 4

Phước Khoả - Ngọc My - phuoc khoa ngoc my 3

Phước Khoả - Ngọc My - phuoc khoa ngoc my 12

Phước Khoả - Ngọc My - phuoc khoa ngoc my 11

Phước Khoả - Ngọc My - phuoc khoa ngoc my

Phước Khoả - Ngọc My - phuoc khoa ngoc my 14

Phước Khoả - Ngọc My - phuoc khoa ngoc my 15

Phước Khoả - Ngọc My - phuoc khoa ngoc my 13

Phước Khoả - Ngọc My - phuoc khoa ngoc my 16

Phước Khoả - Ngọc My - phuoc khoa ngoc my 17

Phước Khoả - Ngọc My - phuoc khoa ngoc my 18

Phước Khoả - Ngọc My - phuoc khoa ngoc my 19

Phước Khoả - Ngọc My - phuoc khoa ngoc my 9
Phước Khoả - Ngọc My - phuoc khoa ngoc my 10

 

Bài sau
Thanh Nam – Quỳnh Hoa
Bài trước
Rickie Luân Nguyễn – Hoàng Linh

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu