Phú Sơn – Hiếu Thảo

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Hội An, Lăng Cô

Phú Sơn - Hiếu Thảo - phu son hieu thao 12

Phú Sơn - Hiếu Thảo - phu son hieu thao 15

Phú Sơn - Hiếu Thảo - phu son hieu thao 14

Phú Sơn - Hiếu Thảo - phu son hieu thao 13

Phú Sơn - Hiếu Thảo - phu son hieu thao 11

Phú Sơn - Hiếu Thảo - phu son hieu thao 16

Phú Sơn - Hiếu Thảo - phu son hieu thao 17

Phú Sơn - Hiếu Thảo - phu son hieu thao 10

Phú Sơn - Hiếu Thảo - phu son hieu thao

Phú Sơn - Hiếu Thảo - phu son hieu thao 4

Phú Sơn - Hiếu Thảo - phu son hieu thao 5

Phú Sơn - Hiếu Thảo - phu son hieu thao 6

Phú Sơn - Hiếu Thảo - phu son hieu thao 7

Phú Sơn - Hiếu Thảo - phu son hieu thao 8

Phú Sơn - Hiếu Thảo - phu son hieu thao 3

Phú Sơn - Hiếu Thảo - phu son hieu thao 9

Phú Sơn - Hiếu Thảo - phu son hieu thao 2

Phú Sơn - Hiếu Thảo - phu son hieu thao 1

Bài sau
Công Nguyên – Thu Thảo
Bài trước
Quang Hưng – Kim Loan

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu