Phú Châu – Nam Nguyễn

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Quốc Phạm, Thuý Artist
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Biển, Concept chụp ảnh cưới, Hồ Xanh, Phim trường

Phú Châu - Nam Nguyễn - phu chau nam nguyen 14
Phú Châu - Nam Nguyễn - phu chau nam nguyen 15
Phú Châu - Nam Nguyễn - phu chau nam nguyen 16
Phú Châu - Nam Nguyễn - phu chau nam nguyen 17
Phú Châu - Nam Nguyễn - phu chau nam nguyen 13
Phú Châu - Nam Nguyễn - phu chau nam nguyen 12
Phú Châu - Nam Nguyễn - phu chau nam nguyen 11
Phú Châu - Nam Nguyễn - phu chau nam nguyen 10
Phú Châu - Nam Nguyễn - phu chau nam nguyen 9
Phú Châu - Nam Nguyễn - phu chau nam nguyen 8
Phú Châu - Nam Nguyễn - phu chau nam nguyen 7
Phú Châu - Nam Nguyễn - phu chau nam nguyen 6
Phú Châu - Nam Nguyễn - phu chau nam nguyen 5
Phú Châu - Nam Nguyễn - phu chau nam nguyen 4
Phú Châu - Nam Nguyễn - phu chau nam nguyen 3
Phú Châu - Nam Nguyễn - phu chau nam nguyen 2
Phú Châu - Nam Nguyễn - phu chau nam nguyen 1
Phú Châu - Nam Nguyễn - phu chau nam nguyen

Bài sau
Minh Luân – Anh Thư
Bài trước
Đức Hoàng – Minh Huyền

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Menu