Phi Long – Ý Nhi

MAI WEDDING
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Biển, Đà Nẵng, Hồ Xanh, Hội An

Phi Long - Ý Nhi - 19
Phi Long - Ý Nhi - 18
Phi Long - Ý Nhi - 17
Phi Long - Ý Nhi - 14
Phi Long - Ý Nhi - 15
Phi Long - Ý Nhi - 16
Phi Long - Ý Nhi - 20
Phi Long - Ý Nhi - 9 1
Phi Long - Ý Nhi - 10
Phi Long - Ý Nhi - 12
Phi Long - Ý Nhi - 11 1
Phi Long - Ý Nhi - 13
Phi Long - Ý Nhi - 8
Phi Long - Ý Nhi - 7 1
Phi Long - Ý Nhi - 6 1
Phi Long - Ý Nhi - 5 2
Phi Long - Ý Nhi - 4
Phi Long - Ý Nhi - 2 1
Phi Long - Ý Nhi - 1
Phi Long - Ý Nhi - 3

Bài sau
Khánh Tùng – Trúc Vi
Bài trước
Anh Thắng – Yến Trinh

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu