Phát Thương – Anh Minh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hoàng Quốc Hội
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Lý Sơn

Phát Thương - Anh Minh - phat thuong anh minh
Phát Thương - Anh Minh - phat thuong anh minh 2
Phát Thương - Anh Minh - phat thuong anh minh 3
Phát Thương - Anh Minh - phat thuong anh minh 4
Phát Thương - Anh Minh - phat thuong anh minh 5
Phát Thương - Anh Minh - phat thuong anh minh 6
Phát Thương - Anh Minh - phat thuong anh minh 7
Phát Thương - Anh Minh - phat thuong anh minh 8
Phát Thương - Anh Minh - phat thuong anh minh 9
Phát Thương - Anh Minh - phat thuong anh minh 10
Phát Thương - Anh Minh - phat thuong anh minh 11
Phát Thương - Anh Minh - phat thuong anh minh 12
Phát Thương - Anh Minh - phat thuong anh minh 13
Phát Thương - Anh Minh - phat thuong anh minh 14
Phát Thương - Anh Minh - phat thuong anh minh 15
Phát Thương - Anh Minh - phat thuong anh minh 16
Phát Thương - Anh Minh - phat thuong anh minh 17
Phát Thương - Anh Minh - phat thuong anh minh 18
Phát Thương - Anh Minh - phat thuong anh minh 19
Phát Thương - Anh Minh - phat thuong anh minh 20
Phát Thương - Anh Minh - phat thuong anh minh 21
Phát Thương - Anh Minh - phat thuong anh minh 22
Phát Thương - Anh Minh - phat thuong anh minh 23
Phát Thương - Anh Minh - phat thuong anh minh 24
Phát Thương - Anh Minh - phat thuong anh minh 25
Phát Thương - Anh Minh - phat thuong anh minh 26
Phát Thương - Anh Minh - phat thuong anh minh 27
Phát Thương - Anh Minh - phat thuong anh minh 28

Bài sau
Thiên Long – Tuyết Anh
Bài trước
Minh Hoàng – Hạnh Vy

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu