Phát Sẩm – Thanh Huyền

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hoàng Vy, Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Hội An

Phát Sẩm - Thanh Huyền - phat sam thanh huyen 4
Phát Sẩm - Thanh Huyền - phat sam thanh huyen 5
Phát Sẩm - Thanh Huyền - phat sam thanh huyen 6
Phát Sẩm - Thanh Huyền - phat sam thanh huyen 7
Phát Sẩm - Thanh Huyền - phat sam thanh huyen 3
Phát Sẩm - Thanh Huyền - phat sam thanh huyen 8
Phát Sẩm - Thanh Huyền - phat sam thanh huyen 9
Phát Sẩm - Thanh Huyền - phat sam thanh huyen 10
Phát Sẩm - Thanh Huyền - phat sam thanh huyen 11
Phát Sẩm - Thanh Huyền - phat sam thanh huyen 12
Phát Sẩm - Thanh Huyền - phat sam thanh huyen 13
Phát Sẩm - Thanh Huyền - phat sam thanh huyen
Phát Sẩm - Thanh Huyền - phat sam thanh huyen 1
Phát Sẩm - Thanh Huyền - phat sam thanh huyen 2

Bài sau
Xuân Toản – Thị Dung
Bài trước
Minh Huy – Thuý Kiều

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu