Nikki – Elise (Phóng sự cưới)

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Thịnh Trần, Tio Lê
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Resort

Nikki - Elise (Phóng sự cưới) - nikki elise 26Nikki - Elise (Phóng sự cưới) - nikki elise 27Nikki - Elise (Phóng sự cưới) - nikki elise 28Nikki - Elise (Phóng sự cưới) - nikki elise 17

Nikki - Elise (Phóng sự cưới) - nikki elise 18

Nikki - Elise (Phóng sự cưới) - nikki elise 20

Nikki - Elise (Phóng sự cưới) - nikki elise 19

Nikki - Elise (Phóng sự cưới) - nikki elise 21

Nikki - Elise (Phóng sự cưới) - nikki elise 25Nikki - Elise (Phóng sự cưới) - nikki elise 24Nikki - Elise (Phóng sự cưới) - nikki elise 1

Nikki - Elise (Phóng sự cưới) - nikki elise 22

Nikki - Elise (Phóng sự cưới) - nikki elise 23

Nikki - Elise (Phóng sự cưới) - nikki elise 2

Nikki - Elise (Phóng sự cưới) - nikki elise 16

Nikki - Elise (Phóng sự cưới) - nikki elise 3

Nikki - Elise (Phóng sự cưới) - nikki elise 4

Nikki - Elise (Phóng sự cưới) - nikki elise 6

Nikki - Elise (Phóng sự cưới) - nikki elise 7

Nikki - Elise (Phóng sự cưới) - nikki elise 8

Nikki - Elise (Phóng sự cưới) - nikki elise 9

Nikki - Elise (Phóng sự cưới) - nikki elise 11

Nikki - Elise (Phóng sự cưới) - nikki elise 12

Nikki - Elise (Phóng sự cưới) - nikki elise 13

Nikki - Elise (Phóng sự cưới) - nikki elise 14

Nikki - Elise (Phóng sự cưới) - nikki elise 15

Bài sau
Anh Hoàng – Nhật Linh
Bài trước
Công Hải – Lê Hà

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu