Như Trí – Hương Nguyên

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Duc Lee, Thuý Artist, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Biển, Yên Retreat

Như Trí - Hương Nguyên - 8.T HI7282

Như Trí - Hương Nguyên - 7.T HI7235

Như Trí - Hương Nguyên - 6.T HI7211

Như Trí - Hương Nguyên - 4.T HI7140

Như Trí - Hương Nguyên - 1.T HI7016

Như Trí - Hương Nguyên - 2.T HI7117

Như Trí - Hương Nguyên - 3.T HI7130

Như Trí - Hương Nguyên - 5.T HI7173

Như Trí - Hương Nguyên - 9.T HI7310

Như Trí - Hương Nguyên - 2.T HI8541Như Trí - Hương Nguyên - 1.T HI8421

Như Trí - Hương Nguyên - 3.T HI8788

Như Trí - Hương Nguyên - 7.T HI9052

Như Trí - Hương Nguyên - 6.T HI8994

Như Trí - Hương Nguyên - 4.T HI8905

Như Trí - Hương Nguyên - 5.T HI8928

Như Trí - Hương Nguyên - 7.T HI9222aaa

Như Trí - Hương Nguyên - 5.T HI9206aaaaaaaaaaa

Như Trí - Hương Nguyên - 4.T HI9183

Như Trí - Hương Nguyên - 3.T HI9144

Như Trí - Hương Nguyên - 2.T HI9137

Như Trí - Hương Nguyên - 1.T HI9135

Như Trí - Hương Nguyên - 8.T HI9222aaaaaa

Bài sau
Tấn Phúc – Bảo Hà
Bài trước
Hoàng Long – My My

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Chụp hình cưới trên cây Cầu Vàng Bà Nà Hills - 162becb4f1455d70b8e44 800x400

Chụp hình cưới trên cây Cầu Vàng Bà Nà Hills

Nói đến Đà Nẵng, không ai là không biết đến một địa điểm được coi là “đặc sản” của nơi đây. Vừa là địa điểm hấp dẫn. Còn là địa điểm chụp ảnh cưới hoành…
Menu