Nguyên Dương – Yến Trần

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Cầu Tình Yêu, Hội An, Lăng Cô

Nguyên Dương - Yến Trần - nguyen duong yen tran 19

Nguyên Dương - Yến Trần - nguyen duong yen tran 18

Nguyên Dương - Yến Trần - nguyen duong yen tran 17

Nguyên Dương - Yến Trần - nguyen duong yen tran 12

Nguyên Dương - Yến Trần - nguyen duong yen tran

Nguyên Dương - Yến Trần - nguyen duong yen tran 1

Nguyên Dương - Yến Trần - nguyen duong yen tran 2

Nguyên Dương - Yến Trần - nguyen duong yen tran 3

Nguyên Dương - Yến Trần - nguyen duong yen tran 4

Nguyên Dương - Yến Trần - nguyen duong yen tran 5

Nguyên Dương - Yến Trần - nguyen duong yen tran 6

Nguyên Dương - Yến Trần - nguyen duong yen tran 7

Nguyên Dương - Yến Trần - nguyen duong yen tran 21

Nguyên Dương - Yến Trần - nguyen duong yen tran 22

Nguyên Dương - Yến Trần - nguyen duong yen tran 20

Nguyên Dương - Yến Trần - nguyen duong yen tran 16

Nguyên Dương - Yến Trần - nguyen duong yen tran 15

Nguyên Dương - Yến Trần - nguyen duong yen tran 14

Nguyên Dương - Yến Trần - nguyen duong yen tran 13

Nguyên Dương - Yến Trần - nguyen duong yen tran 10

Nguyên Dương - Yến Trần - nguyen duong yen tran 9

Nguyên Dương - Yến Trần - nguyen duong yen tran 8

Bài sau
Ngọc Phi – Kim Lý
Bài trước
Minh Khánh – Ngọc Quỳnh

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu